>

Hoeveel Bitcoin moet ik hebben ?

Indien je BTC 0,28 bezit en en ze aanhoudt (HODL), kan je er zeker van zijn dat niet meer dan 1% van de wereldbevolking meer Bitcoin zal hebben dan jij.  Een bescheiden investering vandaag verzekert jou deel uit te maken van de 1%-groep in een toekomstige Bitcoin-wereld.

(Steve Lee, voormalig Google Product Director)

Als je weet dat de totale hoeveelheid Bitcoin vast ligt op 21 miljoen, kan je je inbeelden dat de schaarste aan Bitcoin zal toenemen wanneer meer en meer mensen Bitcoin zullen omarmen in de komende jaren.

Was dit artikel behulpzaam?

Lees ook