>

Bitcoin gaat naar waarde nul ?

Bij elke nieuwe prijscorrectie geloven mensen dat het einde van Bitcoin gekomen is.  Maar dit patroon herhaalt zich steeds opnieuw: hevige stijgingen gevolgd door hevige dalingen.  En de koers na een correctie is altijd hoger dan deze die voor de stijging begon.  Bitcoin is een nieuwe asset - op dit ogenblik nog een speculatieve belegging - en de prijs is erg volatiel.  Maar de technologie ontwikkelt zich en wordt steeds beter en de mondiale acceptie groeit gestaag.

Ziehier wat historiek:

Aug 2010 : $0,06    + 49.900%

Juni 2011 : $30.      - 93%

Nov 2011 : $2.        +11.400%

Apr 2013 : $230       -71%

Jul 2013 : $67         + 1.611%

Nov 2013 : $1.147   -85%

Jan 2015 : $180       +10.753%

Dec 2017 : $19.535   -82%

Nov 2018 : $3.448     +152%

Apr 2019 : $5.272      

Nov 2020 $25.000

Apr 2021 : $60.000

Was dit artikel behulpzaam?

Lees ook